ÇOCUKLAR İÇİN KODLAMA ÖĞRENMENİN EN KOLAY YOLUKODRISKODRIS

Kodris platformu öncelikle 7-16 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğretmek amacıyla kurulmuş bir platformdur.

KODLAMA ÖĞRENMENİN EN KOLAY YOLUKODRIS HAKKINDAKODLAMA ÖĞRENMENİN KOLAY YOLU

Kodlama ve algoritma ile çocuklar 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar. Çünkü; öğrenciler algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir.

Algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi çağımızın becerilerinin önemini farkeden bir çok gelişmiş ülke bu yolda eğitim sistemlerinde köklü değişiklik yapma yoluna gitmişlerdir. ABD, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Güney Kore, İsrail gibi ülkeler 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri kazandırmak amacıyla ilkokuldan itibaren eğitim müfredatlarına kodlama dersini eklemişlerdir. Kodris platformu temel olarak ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde gereksinim duyulan ve öğrencilerin algoritmik/bilişimsel düşünme becerilerini arttırarak ileri düzeyde bilgisayar becerisi için temel oluşturmayı sağlayan e-öğrenme imkanı sunmaktadır.

Konusu itibariyle Kodris, özel ve devlet okullarında AR-GE si yapılmış (Farklı yaş gruplarına göre öğrenme düzeyi vs.), müfredatı olan, oyun temelli, online, öğrenci-öğretmen etkileşimi olan, algoritma kurmayı öğreten, gerçek bir kodlama dili öğreten online e-öğrenme platformudur. Kodris platformu oluşturulurken ulusal ve uluslararası literatür taramaları yapılmıştır. Üniversiteler ve okullar ile kurulan iş birliği sayesinde pek çok kez değerlendirilme imkânı bulunmuştur. Müfredatımız, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi tarafından onaylıdır.Aynı zamanda dünyanın en büyük eğitim firmalarından biri olan Pearson tarafından da onaylanmıştır.
YUKARI ÇIK