Siber Güvenlik Sızma Testi CYBERRANGEPRINTOPTIMUM

Cyber Range, geleceği parlak siber güvenlik uzmanlarının işte sahip olacakları aynı tür ekipmanı kullanarak siber saldırıları nasıl tespit edip azaltacaklarını öğrenebilecekleri kontrollü, etkileşimli bir teknoloji ortamıdır.

SIZMA TESTİCYBER RANGE HAKKINDATONER TASARRUF YAZILIMI

Cyber Range, geleceği parlak siber güvenlik uzmanlarının işte sahip olacakları aynı tür ekipmanı kullanarak siber saldırıları nasıl tespit edip azaltacaklarını öğrenebilecekleri kontrollü, etkileşimli bir teknoloji ortamıdır.

Siber Güvenlikte Simülasyona Dayalı, Derin Dalış Deneyimlerinin Tasarımı, Sunulması ve Yönetimi için Yeni Nesil Teknoloji ve Hizmetleri kullanan Birinci Sınıf Siber Güvenlik Eğitimi ve Yetenek Geliştirme Egzersizleri sunar.

Sızma testleri, penetrasyon testi (pentest) olarak bilinen IT (Information Technology) varlıklarına yönelik gerçekleştirilen ve siber güvenlik tehditlerini önceden tespit etmek için kullanılan özel bir danışmanlık hizmetidir. Sızma testi ile kurum IT varlıklarının iletişimleri, bağlantıları ve bu varlıklar üzerindeki uygulamalar test edilerek, açıklıkların ortaya çıkartılması ve yetkili erişimler elde edilmesi hedeflenir.

Sızma testleri her bir varlık türüne göre önceden belirlenen senaryolar dahilinde gerçekleştirilir. Bu senaryolar ile gerçekleştirilecek olan sızma testinin kapsamı, ilerleyiş biçimi, sızma teknikleri, güvenlik cihazları ve ürünlerini atlatma teknikleri belirlenir. Sızma testleri gerek ulusal gerekse de uluslararası metadolojik yaklaşımlar temel alınarak gerçekleştirilir.
YUKARI ÇIK