KURULUŞHCTEKH C T E K

HCTEK dünyada yükselen teknoloji trendlerini milli güvenlik güçlerimizin savunma stratejilerinde kullanılabilir hale getirmek amacıyla 2019 yılında Ankara’da kurulmuştur.

HCTEK, Türkiye’nin ulusal güvenliğine katkı sağlamak amacıyla yüksek teknoloji gerektiren alanlarda T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teknolojik destek sağlamak için özellikle savunma sanayi ve yüksek teknoloji çözümleri üretmek üzere 2019 yılında kurulmuştur.

Türk savunma sanayimizin milli projelerinden Çıngı yapımında yer alarak Barış Pınarı harekatında kazandığımız mühendislik ve teknoloji birikimimizi önemli yatırımlar yaparak genişletiyoruz. Askeri savunma sistemleri, siber güvenlik, medikal, sertifikasyon ve danışmanlık alanlarında faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Yerli kaynakları kullanarak geliştirdiğimiz ulusal ve özgün sistemler ile ülkemizin sivil kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Türk savunma sanayisinin global pazarda da rekabet gücüne katkı sağlıyor ve ihracat odaklı çalışmalar yürütüyoruz.

Türkiye’nin savunma sanayii ihtiyaçları öncelikli olmak üzere sahip olduğumuz teknoloji tabanlı faaliyetlerimizi; kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına yönelik çeşitlendiriyor, askeri savunma sistemleri ve siber güvenlikten, medikale uzanan geniş bir yelpazede yenilikçi çözümler üretiyoruz.

TEMEL İLKELER
HCTEK’in uzun vadeli çıkarlarının; toplumun/ülkenin, müşterilerin, çalışanların, kamunun/devletin, pay sahiplerinin, yatırımcıların ve tedarikçilerin isteklerine de cevap verecek biçimde geliştirilmesinde;

– Dürüstlük ve doğruluk değerlerinin işe yansıtılması,

– Alçak gönüllü, saygılı ve karşılıklı anlayış içinde olunması,

– Eylem ve söylemlerimizin tutarlı ve açık olması,

– Maliyet bilinci (israftan kaçınma), ve verimlilik hedefiyle çalışılması,

– Müşteri ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması,

– Misyona uygun biçimde ve vizyonu yakalamak hedefiyle çalışılması, Kurum aidiyeti ve kurumsallık ruhunun benimsenmesi,

– Yaratıcılığın, farklı fikirlerin, ortak aklın, takım ruhunun, olaylar karşısında esnek düşünebilmenin ve davranabilmenin teşvik edilmesi,

– Faaliyetlerin çevreye zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi,

– İş sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik düzenlemelere uyma ve gerekli tedbirlerin alınması temel ilkelerimizdir.

SOSYAL MEDYA
– HCTEK, çalışanlarını, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlerde gönüllü olmaları konusunda destekler.

– HCTEK çalışanları dernek ya da sivil toplum girişimleri gibi kamu yararına çalışan kuruluşlarda gönüllü olarak etkinlik gösterebilir.

HCTEK çalışanları:

– Sosyal Medya üzerinden ırk, etnik veya ulusal köken, cinsiyet veya cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, din, engellilik ve yasal olarak korunan herhangi bir statüdeki kişi veya gruba rahatsız edici şekilde yaklaşan, taciz eden, ayrımcılık yapan, karalayan, küçük düşüren, yalan veya tehdit içerikli mesajlar yayınlamaz.

– İşi gereği sahip olduğu bilgiler veya kurum içi süreçler hakkında HCTEK harici bir sosyal medya platformunda paylaşımda bulunmaz.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ KAYNAKLARININ KULLANIMI
– Müşterilere ve çalışanlara ait kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması öncelikli hedef olduğundan bu hedefe uygun olarak konulan kural ve talimatlara uygun hareket eder, gerekli önlemleri alır.

– Çalışmaları kapsamında elde ettiği her türlü ticari, finansal, teknik ve hukuki bilginin gizliliğini muhafaza eder, bu bilgileri diğer kişi ve kuruluşlara ifşa etmez, bilgilerin iş gereği üçüncü kişilerle paylaşılmasının gerektiği durumlarda, işin gerektirdiği kadar bilgi verir ve bilgilerin gizliliğinin korunması için gerekli tedbirleri alır. HCTEK çalışanları, HCTEK’den ayrıldıktan sonra da görevleri nedeni ile sahip oldukları bilgi, belge, proje ve dokümanları HCTEK dışına çıkarmaz ve paylaşmaz.

– İşlerini yaparken kullandıkları ya da oluşturdukları her türlü belgede yanlış, yanıltıcı, abartılı, makul varsayımlara dayanmayan, belirsiz veya uygun olmayan nitelikteki bilgi ve ifadeler kullanmaz.

01SİBER GÜVENLİK

Dünyada en büyük güç “bilgi”dir. Bilgiyi elinde bulundurmak kadar onu koruyabilmekte ciddi bir önem arz etmektedir. Siber güvenlik bilgisayarların, sunucuların, mobil cihazların, elektronik sistemlerin, ağların ve verilerin kötü amaçlı saldırılardan korunmasını sağlar.

02SAVUNMA SANAYİ

Dünyada her ülke varlığının devamı için hayati önem taşıyan Milli Güvenliğin sağlanması amacı ile Savunma Sanayi teknolojilerine çok ciddi yatırım yapıyor. HCTEK hızla gelişen teknoloji trendine milli sahamızda öncülük etmek ve yeni savunma sanayi araçları geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

03TEKNOLOJI&BİLİŞİM

HCTEK dünyada yükselen teknoloji trendlerini milli güvenlik güçlerimizin savunma stratejilerinde kullanılabilir hale getirmek amacıyla 2019 yılında Ankara’da kurulmuştur.

04SAĞLIK&MEDİKAL

HCTEK insan hayatını kurtarmak ve iyileştirmek için kullanılan ürünler, hizmetler veya çözümler olarak bilinen medikal teknolojisinde de çalışmalarını sürdürmektedir.
YUKARI ÇIK