HCTEK GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI , YETERLİLİKH C T E K

GÜÇLÜ KURUMSAL YAPIKURUMSAL YAPI

Geliştirdiğimiz teknolojiler, Ar-Ge yetkinliğimiz ve bilimsel yaklaşımlarımız bizi bir yandan Türkiye’nin lider
savunma teknolojisi şirketlerinden biri olarak konumlandırırken diğer taraftan yurt dışında da alanımzıda bayrak taşıyıcı şirket
rolünü üstlenmemizi sağlıyor. Kurulduğumuzdan beri ürettiğimiz her üründe Türkiye’yi Savunma alanında birikim ve deneyimimizi, sivil alanlara da
yansıtarak Türkiye’nin sağlık, güvenlik, ulaşım ve akıllı sistemlerde de dünya çapında söz sahibi olması için
çalışıyoruz. Küresel pazarda paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklanırken Türkiye’nin teknoloji alanında dışa
bağımlılığını azaltma yönündeki hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz ürünlerimiz ile Türk Savunma Sanayisini
çağın ötesine taşımayı sağlayacak bir yol haritası olarak Küresel hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Türk savunma sanayimizin milli projelerinden Çıngı yapımında yer alarak Barış Pınarı harekatında kazandığımız mühendislik ve teknoloji birikimimizi önemli yatırımlar yaparak genişletiyoruz. Askeri savunma sistemleri, siber güvenlik, medikal, sertifikasyon ve danışmanlık alanlarında faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

 Yerli kaynakları kullanarak geliştirdiğimiz ulusal ve özgün sistemler ile ülkemizin sivil kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Türk savunma sanayisinin global pazarda da rekabet gücüne katkı sağlıyor ve ihracat odaklı çalışmalar yürütüyoruz.

Türkiye’nin savunma sanayii ihtiyaçları öncelikli olmak üzere sahip olduğumuz teknoloji tabanlı faaliyetlerimizi; kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına yönelik çeşitlendiriyor, askeri savunma sistemleri ve siber güvenlikten, medikale uzanan geniş bir yelpazede yenilikçi çözümler üretiyoruz.

YUKARI ÇIK