ANKAFERD BLOODSTOPPERKAN DURDURUCU HEMOSTATIK AJANPRINTOPTIMUM

Ankaferd BloodStopper® (ABS) folklorik olarak geleneksel Türk hekimliğinde hemostatik ajan olarak kullanılmış bir bitkisel ekstrakttır. ABS, Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum ve Urtica dioica bitkilerinin standardize karışımından oluşmaktadır. Bu bitkilerin tümü tek başına endotel, kan hücreleri, damar oluşumu (angiogenesis), hücresel üreme, vasküler dinamikler ve mediyatörler üzerinde etkilidir.
İçeriğindeki bitkilerle ilgili literatür bilgilerinin desteklediği üzere hayvanlarda hemostatik etkileri gözlenen ABS’nin etki mekanizması in vitro çalışmalarla aydınlatılmaya çalışılmaktadır. İnsanlarda diş tedavisinde ara ürün kategorisidne kullanımı ABS’nin insanlarda güvenliliğine ait ilk gayriresmi ipuçlarını oluşturmaktadır. ABS’nin insanlarda hem tropikal, hem de oral kullanımının güvenliliğini ortaya koymak için iyi tasarlanmış ontrollü bir protokolün uygulanması amacıyla Türkiye’de ABS’nin sağlıklı gönüllülerde topikal kullanımının güvenliğinin araştırıldığı, plasebo ile karşılaştırmalı olarak ve randomize, çift-kör, çapraz-geçişli bir faz I klinik çalışma yapılmış ve Kasım 2008’de sonuçlandırılmıştır.

KAN DURDURUCU HEMOSTATIK AJANANKAFERD BLOODSTOPPER HAKKINDATONER TASARRUF YAZILIMI

Kanama kontrolünde yüzyılın buluşu olarak kabul edilen Ankaferd Bloodstopper, hemostaz düzenleyicisi olarak fonksiyon gören, vücut dışı yaralanmalar, travmatik kesikler, diş operasyonları, spontan ya da cerrahi girişimler sonrası oluşan minör ve majör kanamaların kontrolünde kullanılan, uygulamada süratle, hemostatik etki ede edilen, standart bitkisel içerikte, stabil ve steril tıbbi bir üründür.

✓Ankaferd BloodStopper’ın kişinin kullandığı ilaçlarla bilinen çapraz (advers) etkileşimi yoktur.
✓Ankaferd BloodStopper, hemofilik, diabetik, anti koagülan (coumadin),
✓ Anti agregan (aspirin, heparin) kullanan hastalarda,
✓ Diş ve dış kanamalarının kontrolünde etkili ve güvenlidir.
✓Ankaferd BloodStopper Hipoalerjeniktir.
YUKARI ÇIK